Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'u'

S'han trobat 49 resultats.

encaes
university entrance examinations (PAU)proves d'accés a la universitat (PAU)pruebas de acceso a la universidad (PAU)
encaes
university extensionextensió universitàriaextensión universitaria
encaes
university extension activitiesactivitats d'extensió universitàriaactividades de extensión universitaria
encaes
university instituteinstitut universitariinstituto universitario
encaes
university lecturerprofessor/a d'universitatprofesor/a de universidad
encaes
university master's degreemàster universitarimáster universitario
encaes
university planning of Cataloniaprogramació universitària de Catalunyaprogramación universitaria de Cataluña
encaes
university premisesrecinte universitarirecinto universitario
encaes
university research instituteinstitut universitari de recercainstituto universitario de investigación
encaes
university research institute boardconsell d'institut universitari de recercaconsejo de instituto universitario de investigación
encaes
university research institute directordirector/a d'institut universitari de recercadirector/a de instituto universitario de investigación
encaes
university research institute secretarysecretari/ària d'institut universitari de recercasecretario/a de instituto universitario de investigación
encaes
university schoolescola universitàriaescuela universitaria
encaes
university school (full) professorcatedràtic/a d'escola universitàriacatedrático/a de escuela universitaria
encaes
university school assistantajudant d'escola universitàriaayudante de escuela universitaria
encaes
University sealsegell de la Universitatsello de la Universidad
encaes
university senateclaustre universitariclaustro universitario
encaes
university serviceservei universitariservicio universitario
encaes
university studentestudiant universitariestudiante universitario
encaes
university teachingdocència universitàriadocencia universitaria