Llengua d'origen:

Tots els resultats

S'han trobat 1229 resultats.

escaen
asignatura reconocidaassignatura reconegudarecognized subject
escaen
asignatura troncalassignatura troncalcore subject
escaen
asistencia a claseassistència a classeclass attendance
escaen
asistencia a los estudiantesassistència als estudiantsstudent assistance
escaen
asociación de estudiantesassociació d'estudiantsstudent association
escaen
asuntos académicosafers acadèmicsacademic affairs
escaen
auditorio de Jaume Iauditori de Jaume IJaume I auditorium
escaen
aulaaulaclassroom
escaen
aula de informáticaaula d'informàticacomputer room
escaen
autoaprendizajeautoaprenentatgeself-study
escaen
autoevaluaciónautoavaluacióself-assessment
escaen
autoformaciónautoformacióself-training
escaen
automatrículaautomatrículaonline registration
online enrolment
escaen
automatriculaciónautomatriculacióonline registration
online enrolment
escaen
autoridad académicaautoritat acadèmicaacademic authority
escaen
autoridad educativaautoritat educativaeducational authority
escaen
auxiliar de investigaciónauxiliar de recercaresearch assistant
escaen
ayudaajutgrant
escaen
ayuda a la investigaciónajut a la recercaresearch grant
escaen
ayuda al estudioajut a l'estudistudy grant