Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'a'

S'han trobat 124 resultats.

escaen
a tiempo completoa temps completfull-time mode
escaen
a tiempo parciala temps parcialpart-time mode
escaen
accesoaccésaccess
entrance
admission
escaen
acceso a estudios superioresaccés a estudis superiorsaccess to higher education
escaen
acceso a la universidadaccés a la universitatadmission to the university
escaen
acceso a segundo cicloaccés a segon cicleadmission to second cycle
escaen
acceso directoaccés directedirect admission
escaen
acceso oficialaccés oficialofficial admission
escaen
acogidaacollidareception
acolliment
escaen
acogida cultural y lingüísticaacollida cultural i lingüísticacultural and linguistic reception
escaen
acreditaciónacreditacióaccreditation
escaen
acreditación de titulacionesacreditació de titulacionsdegree accreditation
escaen
acta de calificacionesacta de qualificacionstranscript
escaen
actividad de aprendizajeactivitat d'aprenentatgelearning activity
escaen
actividad de aprendizaje autónomoactivitat d'aprenentatge autònomautonomous learning activity
escaen
actividad de aprendizaje dirigidaactivitat d'aprenentatge dirigidadirected learning activity
escaen
actividad de autoevaluaciónactivitat d'autoavaluacióself-assessment activity
escaen
actividad de evaluaciónactivitat d'avaluacióassessment activity
escaen
actividad de investigaciónactivitat de recercaresearch activity
escaen
actividad dentro del aulaactivitat dins l'aulain-class activity
classroom activity