Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'u'

S'han trobat 10 resultats.

escaen
unidadunitatunit
escaen
unidad administrativaunitat administrativaadministrative unit
escaen
unidad de coordinación académica (UCA)unitat de coordinació acadèmica (UCA)academic coordination unit (UCA)
escaen
unidad tramitadoraunitat tramitadoraprocessing unit
escaen
universidaduniversitatuniversity
escaen
universidad a distanciauniversitat a distànciadistance learning
escaen
universidad de destinouniversitat de destinacióhost university
receiving university
escaen
universidad de origenuniversitat d'origenhome university
sending university
escaen
universidad de veranouniversitat d'estiusummer university
escaen
universidad públicauniversitat públicapublic university