Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'p'

S'han trobat 175 resultats.

caenes
procés d'admissióadmission processproceso de admisión
caenes
producció científicascientific outputproducción científica
caenes
professionalprofessionalprofesional
caenes
professionalitzadorprofessionalprofesionalizador
caenes
professor/alecturerprofesor/a
caenes
professor/a adjunt/apre-tenured lecturerprofesor/a adjunto/a
caenes
professor/a agregat/adasenior lecturerprofesor/a agregado/a
caenes
professor/a ajudantassistant lecturerprofesor/a ayudante
caenes
professor/a ajudant amb títol de doctorassistant lecturer holding a PhDprofesor/a ayudante con título de doctor
caenes
professor/a amb contracte permanentlecturer on an open-ended contractprofesor/a con contrato permanente
caenes
professor/a amb contracte temporallecturer on a fixed-term contractprofesor/a con contrato temporal
caenes
professor/a associat/adaadjunct lecturerprofesor/a asociado/a
caenes
professor/a col·laborador/acollaborating lecturerprofesor/a colaborador/a
caenes
professor/a col·laborador/a doctor/acollaborating doctor lecturerprofesor/a colaborador/a doctor/a
caenes
professor/a col·laborador/a permanentpermanent collaborating lecturerprofesor/a colaborador/a permanente
caenes
professor/a col·laborador/a temporaltemporary collaborating lecturerprofesor/a colaborador/a temporal
caenes
professor/a conferenciantlecturing professorprofesor/a conferenciante
caenes
professor/a contractat/adacontracted lecturerprofesor/a contratado/a
caenes
professor/a contractat/ada a temps completfull-time contracted lecturerprofesor/a contratado/a a tiempo completo
caenes
professor/a contractat/ada en edat de jubilaciócontracted lecturer in retirement ageprofesor/a contratado/a en edad de jubilación