Llengua d'origen:

Tots els resultats

S'han trobat 1229 resultats.

escaen
campuscampuscampus
escaen
campus de excelenciacampus d'excel·lènciaexcellence campus
escaen
candidato/acandidat/aprospective candidate
escaen
candidato/a al programa de doctoradocandidat/a al programa de doctoratPhD applicant
escaen
candidato/a preseleccionadocandidat/a preseleccionatpre-selected candidate
escaen
capacidadcapacitatcapacity
escaen
capacidad de aprendizajecapacitat d'aprenentatgelearning capacity
escaen
capacidad docentecapacitat docentteaching capacity
escaen
capacidad investigadoracapacitat investigadoraresearch capacity
escaen
capacidades básicascapacitats bàsiquesbasic capacities
escaen
carga académicacàrrega acadèmicaacademic weight
escaen
carga de trabajocàrrega de treballworkload
escaen
carga docentecàrrega docentteaching load
escaen
carga lectivacàrrega lectivacourse load
escaen
cargocàrrecposition
escaen
cargo académicocàrrec acadèmicacademic position
escaen
cargo académico unipersonalcàrrec acadèmic unipersonalunipersonal academic position
escaen
carné de familia numerosacarnet de família nombrosalarge family card
escaen
carreracarreradegree
escaen
carrera de gradocarrera de graubachelor's degree programme
undergraduate programme