Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'g'

S'han trobat 24 resultats.

caenes
gabinetofficegabinete
caenes
garantia de qualitatquality assurancegarantía de calidad
caenes
gerènciageneral manager's officegerencia
caenes
gerentgeneral managergerente
caenes
gestió acadèmicaacademic managementgestión académica
caenes
gestió de personalstaff managementgestión de personal
caenes
gestió externa (tasques)front office (tasks)front office
caenes
gestió interna (tasques)back office (tasks)back office
caenes
gestió patrimonialproperty managementgestión patrimonial
caenes
gestió públicapublic managementgestión pública
caenes
graduat superior [estudis]bachelor's degree programmegraduado superior [estudios]
caenes
graduat/adagraduategraduado/a
caenes
graubachelor's degreegrado
caenes
grau d'enginyeriaengineering bachelor's degreegrado de ingeniería
caenes
grupgroupgrupo
caenes
grup classeclassgrupo clase
caenes
grup de discussiódiscussion groupgrupo de discusión
caenes
grup de recercaresearch groupgrupo de investigación
caenes
grup de treballworking groupgrupo de trabajo
caenes
grup especial de recercaspecial research groupgrupo especial de investigación
caenes
grup reduïtsmall groupgrupo reducido
caenes
guardó d'honorhonour awardgalardón de honor
caenes
guia de l'estudiantstudent's guideguía del estudiante
caenes
guia docentcourse guideguía docente