Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'h'

S'han trobat 22 resultats.

encaes
head of departmentdirector/a de departamentdirector/a de departamento
encaes
head of sectioncap de secciójefe/a de sección
encaes
head of servicecap de serveijefe/a de servicio
encaes
head of unitcap d'unitatjefe/a de unidad
encaes
health and life sciencesciències de la salut i de la vidaciencias de la salud y de la vida
encaes
health and safety committeecomitè de seguretat i salutcomité de seguridad y salud
encaes
health sciencesciències de la salutciencias de la salud
encaes
high-impact scientific journalrevista científica d'impacterevista científica de impacto
encaes
higher educationensenyament superiorestudios superiores
encaes
higher education centrecentre d'ensenyament superiorcentro de educación superior
encaes
higher education institutioninstitució d'ensenyament superiorinstitución de enseñanza superior
encaes
higher education teaching centrecentre docent d'ensenyament superiorcentro docente de educación superior
encaes
home institutioninstitució d'origeninstitución de origen
encaes
home universityuniversitat d'origenuniversidad de origen
encaes
homologated studiesestudis homologatsestudios homologados
encaes
homologationhomologacióhomologación
encaes
honorary lecturerprofessor/a honorari/àriaprofesor/a honorario/a
encaes
honour awardguardó d'honorgalardón de honor
encaes
host institutioninstitució de destinacióinstitución de destino
institución receptorainstitución receptora
encaes
host universityuniversitat de destinacióuniversidad de destino
encaes
human sciencesciències humanesciencias humanas
encaes
hypothetico-deductive methodmètode hipotètico-deductiumétodo hipotético-deductivo