Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'p'

S'han trobat 115 resultats.

encaes
part-time doctor lecturerprofessor/a doctor/a a temps parcialprofesor/a doctor/a a tiempo parcial
encaes
part-time modea temps parciala tiempo parcial
encaes
partial examinationexamen parcialexamen parcial
encaes
partial exemptionexempció parcialexención parcial
encaes
partial exemption from student assistanceexempció parcial d'assistència als estudiantsexención parcial de asistencia a los estudiantes
encaes
partner centrecentre consorciatcentro consorciado
encaes
passaprovataprobado
apte/aapto/a
encaes
pathwaypassarel·lapasarela
itinerariitinerario
encaes
Pathway to Excellence labelMenció cap a l'Excel·lènciaMención hacia la Excelencia
encaes
patronagemecenatgemecenazgo
encaes
pedagogical methodologymetodologia pedagògicametodología pedagógica
encaes
peer reviewavaluació d'expertsevaluación de expertos
encaes
performance assessmentavaluació del rendimentevaluación del rendimiento
encaes
performing and applied arts degreesensenyaments artístics superiorsestudios artísticos superiores
encaes
period of external assessment of research activitytram de recerca [període]tramo de investigación [periodo]
encaes
period of external assessment of teaching activitytram de docència [període]tramo de docencia [periodo]
encaes
period of researchperíode de recercaperíodo de investigación
encaes
period of studyperíode de formacióperíodo de formación
encaes
permanent collaborating lecturerprofessor/a col·laborador/a permanentprofesor/a colaborador/a permanente
encaes
permanent doctor lecturerprofessor/a doctor/a permanentprofesor/a doctor/a permanente