Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'i'

S'han trobat 33 resultats.

caesen
IDEC Escola d'Estudis SuperiorsIDEC Escuela de Estudios SuperioresIDEC School of Higher Education
caesen
Idiomes UPFIdiomas UPFLanguages UPF
caesen
INDRET, Centre d'Anàlisi de Polítiques Legals de Dret PrivatINDRET, Centro de Análisis de Políticas Legales de Derecho PrivadoINDRET, Centre for the Analysis of Private Law Legal Policies
caesen
InfermeriaEnfermeríaNursing
caesen
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI)Barcelona Institute for International Studies (IBEI)
caesen
Institut d'Alta Tecnologia (IAT)Instituto de Alta Tecnología (IAT)Institute of Advanced Technology (IAT)
caesen
Institut d'Anàlisi Econòmica (IAE)Instituto de Análisis Económico (IAE)Institute for Economic Analysis (IAE)
caesen
Institut d'Economia Política i Governança (IPEG)Instituto de Economía Política y Gobernanza (IPEG)Institute for Political Economy and Governance (IPEG)
caesen
Institut d'Educació Contínua (IDEC)Instituto de Educación Continua (IDEC)Continuing Education Institute (IDEC)
caesen
Institut d'Estudis Catalans (IEC)Instituto de Estudios Catalanes (IEC)Institute of Catalan Studies (IEC)
caesen
Institut d'Estudis Socials Avançats (IESA)Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA)Institute for Advanced Social Studies (IESA)
caesen
Institut d'Estudis Territorials (IET)Instituto de Estudios Territoriales (IET)Institute for Territorial Studies (IET)
caesen
Institut d'Història Jaume Vicens i Vives (IUHJVV)Instituto de Historia Jaume Vicens i Vives (IUHJVV)Jaume Vicens i Vives Institute of History (IUHJVV)
caesen
Institut de Biologia Evolutiva (IBE)Instituto de Biología Evolutiva (IBE)Institute of Evolutionary Biology (IBE)
caesen
Institut de Cultura (IUC)Instituto de Cultura (IUC)Institute of Culture (IUC)
caesen
Institut de Lingüística Aplicada (IULA)Instituto de Lingüística Aplicada (IULA)Institute for Applied Linguistics (IULA)
caesen
Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed)European Institute of the Mediterranean (IEMed)
caesen
Institut Hospital del Mar d‘Investigacions Mèdiques (IMIM)Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM)Hospital del Mar Medical Research Institute (IMIM)
caesen
Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives (IUHJVV)Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens i Vives (IUHJVV)Jaume Vicens i Vives University Institute of History (IUHJVV)
caesen
Institut Universitari de Cultura (IUC)Instituto Universitario de Cultura (IUC)University Institute of Culture (IUC)