Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'g'

S'han trobat 221 resultats.

caesen
Gabinet del RectorGabinete del RectorRector's Office
caesen
Gabinet del RectoratGabinete del RectoradoRector's Office
caesen
Gabinet LingüísticGabinete LingüísticoLanguage Office
caesen
Generalitat de CatalunyaGeneralitat (gobierno) de CataluñaGeneralitat (government) of Catalonia / Catalan government
caesen
GerènciaGerenciaGeneral Manager's Office
caesen
Gestió i Administració PúblicaGestión y Administración PúblicaPublic Management and Administration
caesen
GR-UPF Grup de Recerca en Logística EmpresarialGR-UPF Grupo de Investigación en Logística EmpresarialGR-UPF Business Logistics Research Group
caesen
GR-UPF Grup de Recerca en VirologiaGR-UPF Grupo de Investigación en VirologíaGR-UPF Virology Research Group
caesen
GR-UPF INDRET, Centre d'Anàlisi de Polítiques legals en Dret Privat i Grup de Recerca sobre Dret PatrimonialGR-UPF INDRET, Centro de Análisis de Políticas legales en Derecho Privado y Grupo de Investigación sobre Derecho PatrimonialGR-UPF INDRET, Centre for the Analysis of Private Law Legal Policies and Patrimonial Law Research Group
caesen
GR-UPF Observatori de Recerca sobre les Relacions amb Amèrica LlatinaGR-UPF Observatorio de Investigación sobre las Relaciones con América LatinaGR-UPF Research Observatory on the Relations with Latin America
caesen
GR-UPF Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA)GR-UPF Unidad de Investigación en Comunicación Audiovisual (UNICA)GR-UPF Audiovisual Communication Research Unit (UNICA)
caesen
GR-UPF Unitat de Recerca de Variació Lingüística (UVAL)GR-UPF Unidad de Investigación en Variación Lingüística (UVAL)GR-UPF Language Variation Research Unit (UVAL)
caesen
GR-UPF Unitat de Recerca en Salut LaboralGR-UPF Unidad de Investigación en Salud LaboralGR-UPF Occupational Health Research Unit
caesen
graduat superior en Comerç Internacionalgraduado superior en Comercio Internacionaladvanced degree in International Trade
caesen
graduat superior en Dissenygraduado superior en Diseñoadvanced degree in Design
caesen
graduat superior en Prevenció de Riscos Laborals (segon cicle)graduado superior en Prevención de Riesgos Laborales (segundo ciclo)advanced degree in Occupational Hazards Prevention (third and fourth years)
caesen
grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovaciógrado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovaciónbachelor's (degree) programme in Business Administration and Innovation Management
caesen
grau en Administració i Direcció d'Empresesgrado en Administración y Dirección de Empresasbachelor's (degree) programme in Business Management and Administration
caesen
grau en Aplicacions Interactives i Videojocsgrado en Aplicaciones Interactivas y Videojuegosbachelor's degree (programme) in Interactive Applications and Videogames
caesen
grau en bioinformàticagrado en Bioinformáticabachelor's (degree) programme in Bioinformatics