Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 's'

S'han trobat 51 resultats.

caesen
sala d'exposicionssala de exposicionesexhibition room
caesen
sala de graus Albert Calsamiglia i Blancafortsala de grados Albert Calsamiglia i BlancafortAlbert Calsamiglia i Blancafort hall
caesen
Sala de ReflexióSala de ReflexiónReflection Room
caesen
Secció d'Administració de PersonalSección de Administración de PersonalPersonnel Management Section
caesen
Secció d'Administració de Recursos i Afers EconòmicsSección de Administración de Recursos y Asuntos EconómicosAdministration of Resources and Economic Affairs Section
caesen
Secció d'Equipaments, Subministraments i Serveis GeneralsSección de Equipamientos, Suministros y Servicios GeneralesEquipment, Supplies and General Services Section
caesen
Secció d'EstudisSección de EstudiosStudies Section
caesen
Secció de ComptabilitatSección de ContabilidadAccounting Section
caesen
Secció de Coordinació de SecretariesSección de Coordinación de SecretaríasSecretariats Coordination Section
caesen
Secció de GrauSección de GradoUndergraduate Section
caesen
Secció de Selecció de PersonalSección de Selección de PersonalPersonnel Recruitment Section
caesen
Secció de Subministraments, Equipaments i Serveis GeneralsSección de Suministros, Equipamientos y Servicios GeneralesSupplies, Equipment and General Services Section
caesen
Secció de Suport a la Docència i Afers AcadèmicsSección de Apoyo a la Docencia y Asuntos AcadémicosTeaching and Academic Affairs Support Section
caesen
Secció de TresoreriaSección de TesoreríaTreasury Section
caesen
Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC)Sección Filológica del Instituto de Estudios Catalanes (IEC)Philological Section of the Institute of Catalan Studies (IEC)
caesen
Secretaria AcadèmicaSecretaría AcadémicaAcademic Secretary's Office
caesen
Secretaria del RectoratSecretaría del RectoradoRector's Secretarial Services
caesen
Secretaria GeneralSecretaría GeneralGeneral Secretariat
caesen
Seminari d'Edició de TextosSeminario de Edición de TextosText Editing Seminar
caesen
Seminari d'Història de les ReligionsSeminario de Historia de las ReligionesHistory of Religions Seminar