Llengua d'origen:

Tots els resultats

S'han trobat 1030 resultats.

caesen
vicerector/a de Recerca i Doctoratvicerrector/a de Investigación y Doctoradovice-rector for Research and Doctoral Studies
caesen
Acció. Club d'InversióAcció. Club de InversiónAcció. Investment Club
caesen
acte acadèmic de graduacióacto académico de graduacióngraduation ceremony
caesen
Administració de Jaume IAdministración de Jaume IJaume I Administration
caesen
Administració de Rambla-FrançaAdministración de Rambla-FrançaRambla-França Administration
caesen
Administració del MarAdministración del MarMar Administration
caesen
Administració i Direcció d'EmpresesAdministración y Dirección de EmpresasBusiness Management and Administration
caesen
Administració i Gestió de RecursosAdministración y Gestión de RecursosResources Administration and Management
caesen
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR)Agency for Management of University and Research Grants (AGAUR)
caesen
Agència Nacional espanyola d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA)Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)National Agency for Quality Assessment and Accreditation of Spain (ANECA)
caesen
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Catalunya)Catalan University Quality Assurance Agency (AQU Catalunya)
caesen
àgora Jordi Rubió i Balaguerágora Jordi Rubió i BalaguerJordi Rubió i Balaguer agora
caesen
Aliança 4 Universitats (A-4U)Alianza 4 Universidades (A-4U)Alliance of 4 Universities (A-4U)
caesen
Alternativa EstelAlternativa EstelAlternativa Estel
caesen
Amnistia InternacionalAmnistía InternacionalAmnesty International
caesen
annex Llullanexo LlullLlull annexe
caesen
antic mercat del Peixantiguo mercado del Pescadoold Fish market
caesen
Àrea Acadèmica i de l'Espai Europeu d'Ensenyament SuperiorÁrea Académica y del Espacio Europeo de Educación SuperiorAcademic Area and for the European Higher Education Area
caesen
Àrea d'Innovació i Coordinació de ProjectesÁrea de Innovación y Coordinación de ProyectosInnovation and Project Coordination Area
caesen
àrea de Balmesárea de BalmesBalmes area