Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'l'

S'han trobat 21 resultats.

caesen
La FactoriaLa FactoriaLa Factoria
caesen
La Fura UPF LabLa Fura UPF LabLa Fura UPF Lab
caesen
Laboratori d'Arqueologia de la UPFLaboratorio de Arqueología de la UPFUPF Archaeology Laboratory
caesen
Laboratori d'Economia Experimental (LeeX)Laboratorio de Economía Experimental (LeeX)Experimental Economics Laboratory (LeeX)
caesen
LATRAL (Lingüística Aplicada: Tractament del Llenguatge)LATRAL (Lingüística Aplicada: Tratamiento del Lenguaje)LATRAL (Applied Linguistics: Language Processing)
caesen
LingüísticaLingüísticaLinguistics
caesen
Lingüística (Lingüística i Aplicacions Tecnològiques)Lingüística (Lingüística y Aplicaciones Tecnológicas)Linguistics (Linguistics and Technological Applications)
caesen
llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreseslicenciatura el Administración y Dirección de Empresasfour-year degree in Business Management and Administration
caesen
llicenciatura en Biologialicenciatura en Biologíafive-year degree in Biology
caesen
llicenciatura en Ciències del Treball (segon cicle)licenciatura en Ciencias del Trabajo (segundo ciclo)(3rd and 4th year) degree in Labour Sciences
caesen
llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarialslicenciatura en Ciencias Económicas y Empresarialesfour-year degree in Economic and Business Sciences
caesen
llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administraciólicenciatura en Ciencias Políticas y de la Administraciónfour-year degree in Political and Administration Sciences
caesen
llicenciatura en Dretlicenciatura en Derechofour-year degree in Law
caesen
llicenciatura en Economialicenciatura en Economíafour-year degree in Economics
caesen
llicenciatura en Estudis de l'Àsia Oriental (segon cicle)licenciatura en Estudios de Asia Oriental (segundo ciclo)degree in East Asian Studies (third and fourth years)
caesen
llicenciatura en Humanitatslicenciatura en Humanidadesfour-year degree in Humanities
caesen
llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (segon cicle)licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado (segundo ciclo)long degree in Market Research and Techniques (third and fourth years)
caesen
llicenciatura en Lingüística (segon cicle)licenciatura en Lingüística (segundo ciclo)(3rd and 4th year) degree in Linguistics
caesen
llicenciatura en Periodisme (segon cicle)licenciatura en Periodismo (segundo ciclo)(3rd and 4th year) degree in Journalism
caesen
llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiqueslicenciatura en Publicidad y Relaciones Públicasfour-year degree in Advertising and Public Relations