Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'u'

S'han trobat 102 resultats.

caesen
UGT. Secció sindical de la UPFUGT. Sección sindical de la UPFUGT. Trade union’s section at UPF
caesen
Unitat d'Estudis, Planificació i AvaluacióUnidad de Estudios, Planificación y EvaluaciónStudies, Planning and Evaluation Unit
caesen
Unitat d'IgualtatUnidad de IgualdadEquality Unit
caesen
Unitat d'ImmunologiaUnidad de InmunologíaImmunology Unit
caesen
Unitat d'Informació i Projecció Institucionals (UIPI)Unidad de Información y Proyección Institucionales (UIPI)Institutional Information and Promotion Unit (UIPI)
caesen
Unitat d'Innovació - UPF Business ShuttleUnidad de Innovación - UPF Business ShuttleInnovation Unit - UPF Business Shuttle
caesen
Unitat d'Innovació i Parcs de RecercaUnidad de Innovación y Parques de InvestigaciónInnovation and Research Parks Unit
caesen
Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA)Unidad de Investigación en Comunicación Audiovisual (UNICA)Audiovisual Communication Research Unit (UNICA)
caesen
Unitat d'Organització i DesenvolupamentUnidad de Organización y DesarrolloOrganization and Development Unit
caesen
Unitat d'Organització i Processos (UOP)Unidad de Organización y Procesos (UOP)Organization and Procedures Unit (UOP)
caesen
Unitat de BequesUnidad de BecasScholarships Unit
caesen
Unitat de Beques i TítolsUnidad de Becas y TítulosScholarships and Degrees Unit
caesen
Unitat de Biologia EvolutivaUnidad de Biología EvolutivaEvolutionary Biology Unit
caesen
Unitat de Comunicació i Projecció InstitucionalsUnidad de Comunicación y Proyección InstitucionalesInstitutional Communication and Promotion Unit
caesen
Unitat de Comunicació i Relacions ExternesUnidad de Comunicación y Relaciones ExternasCommunication and External Relations Unit
caesen
Unitat de Contractació AdministrativaUnidad de Contratación AdministrativaPublic Procurement Unit
caesen
Unitat de Coordinació Acadèmica (UCA)Unidad de Coordinación Académica (UCA)Academic Coordination Unit (UCA)
caesen
Unitat de Coordinació Acadèmica d’Economia i EmpresaUnidad de Coordinación Académica de Economía y EmpresaEconomics and Business Academic Coordination Unit
caesen
Unitat de Coordinació Acadèmica d’Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les ComunicacionsUnidad de Coordinación Académica de Ingenierías y Tecnologías de la Información y las ComunicacionesEngineering and Information and Communication Technologies Academic Coordination Unit
caesen
Unitat de Coordinació Acadèmica d’HumanitatsUnidad de Coordinación Académica de HumanidadesHumanities Academic Coordination Unit