Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'c'

S'han trobat 244 resultats.

caenes
catedràtic/a contractat/adacontracted (full) professorcatedrático/a contratado/a
caenes
catedràtic/a d'escola universitàriauniversity school (full) professorcatedrático/a de escuela universitaria
caenes
catedràtic/a d'universitatuniversity (full) professorcatedrático/a de universidad
caenes
catedràtic/a emèrit/aemeritus (full) professorcatedrático/a emérito/a
caenes
catedràtic/a interí/inauntenured (full) professorcatedrático/a interino/a
caenes
catedràtic/a numerari/ària(full) staff professorcatedrático/a numerario/a
caenes
categoriacategorycategoría
caenes
categoria contractualcontractual categorycategoría contractual
caenes
categoria docentteaching staff categorycategoría docente
caenes
categoria funcionarialcivil servant categorycategoría funcionarial
caenes
centrecentrecentro
caenes
centre adscritaffiliated centrecentro adscrito
caenes
centre adscrit consorciataffiliated partner centrecentro adscrito consorciado
caenes
centre adscrit de titularitat privadaprivate affiliated centrecentro adscrito de titularidad privada
caenes
centre adscrit de titularitat públicapublic affiliated centrecentro adscrito de titularidad pública
caenes
centre consorciatpartner centrecentro consorciado
caenes
centre d'autoaprenentatgeself-study centrecentro de autoaprendizaje
caenes
centre d'ensenyament superiorhigher education centrecentro de educación superior
caenes
centre de documentaciódocumentation centrecentro de documentación
caenes
centre de recercaresearch centrecentro de investigación