Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'c'

S'han trobat 244 resultats.

caenes
competències bàsiquesbasic competencescompetencias básicas
caenes
competències comunicativescommunication competencescompetencias comunicativas
caenes
competències docentsteaching competencescompetencias docentes
caenes
competències específiquesspecific competencescompetencias específicas
caenes
competències generalsgeneral competencescompetencias generales
caenes
competències genèriquesgeneric competencescompetencias genéricas
caenes
competències informacionalsinformation competencescompetencias informacionales
caenes
competències instrumentalsinstrumental competencescompetencias instrumentales
caenes
competències interpersonalsinterpersonal competencescompetencias interpersonales
caenes
competències investigadoresresearch competencescompetencias investigadoras
caenes
competències lingüístiqueslinguistic competencescompetencias lingüísticas
caenes
competències personalspersonal competencescompetencias personales
caenes
competències professionalsprofessional competencescompetencias profesionales
caenes
competències sistèmiquessystemic competencescompetencias sistémicas
caenes
competències tècniquestechnical competencescompetencias técnicas
caenes
competències tecnològiquestechnological competencescompetencias tecnológicas
caenes
competències transversalscross-disciplinary competencescompetencias transversales
caenes
complementcomplementcomplemento
caenes
complement de productivitatproductivity complementcomplemento de productividad
caenes
complement específicspecific complementcomplemento específico