Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 't'

S'han trobat 37 resultats.

encaes
Tallers areaàrea Tallersárea Tallers
encaes
Tànger buildingedifici Tàngeredificio Tànger
encaes
teaching activity plan (PAD)pla d'activitat docent (PAD)plan de actividad docente (PAD)
encaes
Teaching and Academic Affairs Support SectionSecció de Suport a la Docència i Afers AcadèmicsSección de Apoyo a la Docencia y Asuntos Académicos
encaes
Teaching and Research Staff CommitteeJunta del Personal Docent i InvestigadorJunta del Personal Docente e Investigador
encaes
Teaching AreaÀrea de Docència [vicegerència]Área de Docencia
encaes
Teaching Quality and Innovation Support UnitUnitat de Suport a la Qualitat i a la Innovació DocentsUnidad de Apoyo a la Calidad y la Innovación Docentes
encaes
Teaching Staff CommitteeComissió de ProfessoratComisión de Profesorado
encaes
Teaching Staff ForumFòrum del ProfessoratForo del Profesorado
encaes
Technical Coordination UnitUnitat de Coordinació TècnicaUnidad de Coordinación Técnica
encaes
Technical Office for Occupational Hazards PreventionOficina Tècnica de Prevenció de Riscos LaboralsOficina Técnica de Prevención de Riesgos Laborales
encaes
Technical Office for QualityOficina Tècnica de QualitatOficina Técnica de Calidad
encaes
TÈCNICS. Grants for the engagement of technical staff for supporting research groupsTÈCNICS. Ajuts per a la contractació de personal tècnic de suport als grups de recercaTÈCNICS. Ayudas para la contratación de personal técnico de apoyo a los grupos de investigación
encaes
TecnoCampus Mataró-Maresme FoundationFundació TecnoCampus Mataró-MaresmeFundación TecnoCampus Mataró-Maresme
encaes
Tecnocampus Polytechnic SchoolEscola Superior Politècnica TecnocampusEscuela Superior Politécnica Tecnocampus
encaes
Tecnocampus School of Health SciencesEscola Superior de Ciències de la Salut TecnocampusEscuela Superior de Ciencias de la Salud Tecnocampus
encaes
Tecnocampus School of Social and Business SciencesEscola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa TecnocampusEscuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa Tecnocampus
encaes
Telecommunication Engineering StudiesEstudis d'Enginyeria de TelecomunicacióEstudios de Ingeniería de Telecomunicación
encaes
Telecommunications Engineering StudiesEstudis d'Enginyeria de TelecomunicacionsEstudios de Ingeniería de Telecomunicaciones
encaes
Telefónica chair in Multimedia Productioncàtedra Telefónica de Producció Multimèdiacátedra Telefónica de Producción Multimedia