Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'v'

S'han trobat 24 resultats.

encaes
Valencian International UniversityUniversitat Internacional ValencianaUniversidad Internacional Valenciana
encaes
Validations CommitteeComissió de ConvalidacionsComisión de Convalidaciones
encaes
vice-rector for Economy and Promotionvicerector/a d'Economia i Promocióvicerrector/a de Economía y Promoción
encaes
vice-rector for Economy, Information Resources and Institutional Relationsvicerector/a d'Economia, Recursos d'Informació i Relacions Institucionalsvicerrector/a de Economía, Recursos de Información y Relaciones Institucionales
encaes
vice-rector for Information Resources and Evaluationvicerector/a de Recursos d'Informació i Avaluacióvicerrector/a de Recursos de Información y Evaluación
encaes
vice-rector for Infrastructures and Foundationsvicerector/a d'Infraestructures i Fundacionsvicerrector/a de Infraestructuras y Fundaciones
encaes
vice-rector for Institutional Relationsvicerector/a de Relacions Institucionalsvicerrector/a de Relaciones Institucionales
encaes
vice-rector for International Relationsvicerector/a de Relacions Internacionalsvicerrector/a de Relaciones Internacionales
encaes
vice-rector for Linguistic Promotionvicerector/a de Promoció Lingüísticavicerrector/a de Promoción Lingüística
encaes
vice-rector for Planning and Evaluationvicerector/a de Planificació i Avaluacióvicerrector/a de Planificación y Evaluación
encaes
vice-rector for Postgraduate and Doctoral Studiesvicerector/a de Postgrau i Doctoratvicerrector/a de Postgrado y Doctorado
encaes
vice-rector for Postgraduate and Doctoral Studies and International Relationsvicerector/a de Postgrau, Doctorat i Relacions Internacionalsvicerrector/a de Postgrado, Doctorado y Relaciones Internacionales
encaes
vice-rector for Quality and Institutional Strategyvicerector/a de Qualitat i Estratègia Institucionalvicerrector/a de Calidad y Estrategia Institucional
encaes
vice-rector for Researchvicerector/a de Recercavicerrector/a de Investigación
encaes
vice-rector for Research and Doctoral Studies vicerector/a de Recerca i Doctoratvicerrector/a de Investigación y Doctorado
encaes
vice-rector for Science Policyvicerector/a de Política Científicavicerrector/a de Política Científica
encaes
vice-rector for Science Policy and Faculty Affairsvicerector/a de Política Científica i Professoratvicerrector/a de Política Científica y Profesorado
encaes
vice-rector for Studentsvicerector/a d'Estudiantsvicerrector/a de Estudiantes
encaes
vice-rector for Teaching and Academic Planningvicerector/a de Docència i Ordenació Acadèmicavicerrector/a de Docencia y Ordenación Académica
encaes
vice-rector for Teaching Staffvicerector/a de Professoratvicerrector/a de Profesorado