Llengua d'origen:

Resultats que comencen per 'p'

S'han trobat 60 resultats.

caesen
Programa d'Activitats Acadèmiques EspecialsPrograma de Actividades Académicas EspecialesSpecial Academic Activities Programme
caesen
Programa d'Activitats de Compromís Social (PACS)Programa de Actividades de Compromiso Social (PACS)Social Commitment Activity Programme (PACS)
caesen
Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI)Programa de Enseñanza de Idiomas (PEI)Language Training Programme (PEI)
caesen
Programa d'Estudis HispànicsPrograma de Estudios HispánicosHispanic Studies Programme
caesen
Programa d'Estudis Hispànics i Europeus (HESP)Programa de Estudios Hispánicos y Europeos (HESP)Hispanic and European Studies Programme (HESP)
caesen
Programa d'Estudis per a EstrangersPrograma de Estudios para ExtranjerosStudy Abroad Programme
caesen
Programa de Cooperació i SolidaritatPrograma de Cooperación y SolidaridadCooperation and Solidarity Programme
caesen
Programa de Formació Inicial en Docència Universitària (FIDU)Programa de Formación Inicial en Docencia Universitaria (FIDU)Initial Training in University Teaching Programme (FIDU)
caesen
Programa de Promoció i EmpresaPrograma de Promoción y EmpresaPromotion and Business Programme
caesen
Programa de Responsabilitat Social de la UPFPrograma de Responsabilidad Social de la UPFUPF Social Responsibility Programme
caesen
Programa de Suport a Esportistes d'Alt NivellPrograma de Apoyo a Deportistas de Alto NivelHigh Performance Athlete Support Scheme
caesen
Programa de Suport al Multilingüisme en la DocènciaPrograma de Apoyo al Multilingüismo en la DocenciaProgramme of Support to Multilingualism in Teaching
caesen
Programa de Voluntariat AcadèmicPrograma de Voluntariado AcadémicoAcademic Volunteer Programme
caesen
Programa per la Qualitat Educativa (PQE)Programa por la Calidad Educativa (PQE)Programme for Educational Quality (PQE)
caesen
Programa Universitat i EmpresaPrograma Universidad y EmpresaUniversity and Business Programme
caesen
Programa UPF AlumniPrograma UPF AlumniUPF Alumni programme
caesen
prova certificadora de la competència lingüística (PCCL)prueba certificadora de la competencia lingüística (PCCL)certificate of language proficiency test (PCCL)
caesen
prova de dignòstic lingüístic (PDL)prueba de diagnóstico lingüístico (PDL)language diagnostic test (PDL)
caesen
Publicitat i Relacions PúbliquesPublicidad y Relaciones PúblicasAdvertising and Public Relations
caesen
Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE)Punto de Información al Estudiante (PIE)Student Information Desk (PIE)