Llengua d'origen:

Tots els resultats

S'han trobat 1000 resultats.

encaes
Computational Linguistics Research Group (GLICOM)Grup de Recerca en Lingüística Computacional (GLICOM)Grupo de Investigación en Lingüística Computacional (GLICOM)
encaes
Computational Neuroscience Research GroupGrup de Recerca en Neurociència ComputacionalGrupo de Investigación en Neurociencia Computacional
encaes
Computational Structural Biology Research GroupGrup de Recerca en Biologia Estructural ComputacionalGrupo de Investigación en Biología Estructural Computacional
encaes
Computing Quality CommitteeComissió de Qualitat d'InformàticaComisión de Calidad de Informática
encaes
Computing ServiceServei d'InformàticaServicio de Informática
encaes
Computing StudiesEstudis d'InformàticaEstudios de Informática
encaes
Conference of Rectors of Spanish Universities (CRUE)Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE)Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)
encaes
Consolidated Research Group in Labour and Social Security Law (GREDTiSS)Grup de Recerca consolidat en Dret del Treball i de la Seguretat Social (GREDTiSS)Grupo de Investigación Consolidado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (GREDTiSS)
encaes
Consortium for Advanced Studies in Barcelona (IVY League) (CASB)Consortium for Advanced Studies in Barcelona (IVY League) (CASB)Consortium for Advanced Studies in Barcelona (IVY League) (CASB)
encaes
Consortium of University Libraries of Catalonia (CBUC)Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC)
encaes
Consortium of University Services of Catalonia (CSUC)Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña (CSUC)
encaes
Constitutional and European Studies GroupGrup d'Estudis Constitucionals i EuropeusGrupo de Estudios Constitucionales y Europeos
encaes
Consultant to the Steering Committee for the implementation of the statutesAssessor del Consell Director per al desplegament estatutari Asesor del Consejo Director para el despliegue estatutario
encaes
Consultative BoardJunta ConsultivaJunta Consultiva
encaes
Continuing Education CommitteeComissió de Formació ContínuaComisión de Formación Continua
encaes
Continuing Education Institute (IDEC)Institut d'Educació Contínua (IDEC)Instituto de Educación Continua (IDEC)
encaes
Continuing Education Institute FoundationFundació Institut d’Educació ContínuaFundación Instituto de Educación Continua
encaes
Continuing Education Institute Private FoundationFundació Privada Institut d'Educació ContínuaFundación Privada Instituto de Educación Continua
encaes
Cooperation and Solidarity ProgrammePrograma de Cooperació i SolidaritatPrograma de Cooperación y Solidaridad
encaes
Coordinating CommitteeComissió CoordinadoraComisión Coordinadora