Llengua d'origen:

Tots els resultats

S'han trobat 1234 resultats.

caenes
capacitat d'aprenentatgelearning capacitycapacidad de aprendizaje
caenes
capacitat docentteaching capacitycapacidad docente
caenes
capacitat investigadoraresearch capacitycapacidad investigadora
caenes
capacitats bàsiquesbasic capacitiescapacidades básicas
caenes
carnet de família nombrosalarge family cardcarné de familia numerosa
caenes
càrrecpositioncargo
caenes
càrrec acadèmicacademic positioncargo académico
caenes
càrrec acadèmic unipersonalunipersonal academic positioncargo académico unipersonal
caenes
càrrega acadèmicaacademic weightcarga académica
caenes
càrrega de treballworkloadcarga de trabajo
caenes
càrrega docentteaching loadcarga docente
caenes
càrrega lectivacourse loadcarga lectiva
caenes
carreradegreecarrera
caenes
carrera de graubachelor's degree programmecarrera de grado
undergraduate programme
caenes
carrera universitàriauniversity degree programmecarrera universitaria
undergraduate programme
caenes
carta d'acceptacióletter of acceptancecarta de aceptación
caenes
carta d'admissió condicionalletter of conditional admissioncarta de admisión condicional
caenes
carta d'autoritzacióletter of permissioncarta de autorización
caenes
carta de presentacióletter of introductioncarta de presentación
caenes
carta de recomanacióletter of recommendationcarta de recomendación